INFORMATION OM SKADEANMÄLAN

Försäkringsbolaget Svedea reglerar alla skador. 

Du kan göra skadeanmälan på två sätt:

- E-post till skada@startklar.nu Bifoga kvitto på betald anmälningsavgift och läkarintyg/motsvarande. 

- Telefon direkt till Svedea på 0771-160 199. Uppge att du har en Startklar försäkring.

       
               

Startklar motionsloppsförsäkring lanserades år 2000.