INFORMATION OM SKADEANMÄLAN

- Via e-post till Försäkringskompetens AB som sammanställer underlag till försäkringsbolaget Svedea för handläggning. Bifoga kvitto på betald anmälningsavgift och läkarintyg/motsvarande. 

E-post: skador@fkomp.com

- Via telefon direkt till Svedea på 0771-160 199. Uppge att du har en Startklar försäkring. 


         
               

Startklar motionsloppsförsäkring lanserades år 2000.