Startklar

Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige.

Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta. Det ska kunna styrkas med läkarintyg.

Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Startklar kostar 155 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är Svedea.


Startklar Plus

Startklar Plus är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige.

Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta. Det ska kunna styrkas med läkarintyg.

Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget och dessutom varje gång du tränar.

Startklar Plus kostar 275 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är Svedea.

Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken