Startklar

Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige. Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta. Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Startklar kostar 155 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Försäkringsgivare är Svedea, ett svenskt försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar. Här hittar du en villkorssammanfattning.


Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken.