Startklar

Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige.

Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller skadad p g a olycksfall och inte kan delta. Det ska kunna styrkas med läkarintyg.

Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Startklar kostar 155 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är Svedea AB, ett svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning.


Startklar Plus

Startklar Plus är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige och tränar ofta.

Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller skadad p g a olycksfall och inte kan delta. Det ska kunna styrkas med läkarintyg.

Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget och dessutom varje gång du tränar under ett helt år!

Startklar Plus kostar 275 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är Svedea AB, ett svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning.

Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken.