Startklar

Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk och inte kan delta.
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)

Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk eller skadad.

  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Startklar kostar 155 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Klicka här om du vill teckna Startklar. Betala med kort eller Swish.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är Svedea AB, ett svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.


Startklar Plus

Startklar Plus är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige och tränar ofta.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk och inte kan delta.
  • Det gäller också om du blir skadad p g a olycksfall, (förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.)

Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk eller skadad.

  • Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget och dessutom varje gång du tränar under ett helt år!

Startklar Plus kostar 275 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Klicka här om du vill teckna Startklar Plus. Betala med kort eller Swish.

Här kan du läsa en villkorssammanfattning.

Försäkringsgivare är Svedea AB, ett svenskt  försäkringsbolag med specialförsäkringar som inriktning. Försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala AB.

Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken.