Ny försäkring-Startklar Nordic. Läs mer!

     __________________

Startklar 

Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring för alla lopp eller andra motions-/tävlingsarrangemang i Sverige under 1 år. Pris 155 kr.

Läs alltid Förköpsinformation och i FAQ. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

Startklar Plus 

Samma innehåll som Startklar men olycksfallsförsäkringen gäller även vid all träning under 1 år. Pris 275 kr. 

Läs alltid Förköpsinformation och i FAQ. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

Startklar Classic

För dig som deltar i både Klassikerlopp och andra arrangemang. Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring med extra lång giltighetstid på 15 månader. Pris 195 kr. 

Läs alltid Förköpsinformation och i FAQ. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

Startklar Classic Plus

Anpassad för dig som tänker ta En Svensk Klassiker. Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring för alla lopp eller andra motions-/tävlingsarrangemang Plus olycksfallsförsäkring vid all träning. Extra lång giltighetstid på 15 månader underlättar din planering. Pris 345 kr.

Läs alltid Förköpsinformation och i FAQ. Skadeanmälan ska styrkas med intyg.Teckna online här.

_____________________________________

Svedea är försäkringsgivare och försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala.

                                                                             


 
Startklar är ett registrerat varumärke. Försäkringen lanserades år 2000.