FAQ

A till Ö med svar på vanliga frågor. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

AVBESTÄLLNING

  1. Avbeställning kan göras vid akut sjukdom, skada p g a olycksfall eller vid graviditet (efter tolfte graviditetsveckan) som medför att du inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till.
  2. Avbeställning kan också göras om nära anhörig* drabbas av allvarlig sjukdom, svårare olycksfall eller dödsfall. *Se under Definitioner punkt 7 i Försäkringsvillkoret
  3. Avbeställning kan även göras vid allvarlig skada i din privata bostad, t ex vid inbrott eller brand.

ERSÄTTNING OCH SJÄLVRISK

Du kan få ersättning för hela anmälningsavgiften vid avbeställning.

Ersättning lämnas också vid olycksfall, t ex akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

Startklar och Startklar Plus har ingen självrisk.

FÖRSÄKRINGSBOLAG M M

Försäkringsgivare: Svedea AB, www.svedea.se, ett svenskt försäkringsbolag med inriktning på specialförsäkringar. Administration: Försäkringskompetens i Uppsala AB.

GILTIGHET

Startklar och Startklar Plus gäller under ett helt år fr o m betaldagen och för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till. Försäkringarna gäller även för utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige.

Om du anmäler dig till ett arrangemang i Norge kan du teckna motsvarande försäkringar där. Läs mer på     www.startklarforsikring.com 

INNEHÅLL

Försäkringarna innehåller två delar:

  • Avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk, skadad  p g a olycksfall* eller gravid och inte kan ställa upp i ett arrangemang som du anmält dig till. Du kan också få ersättning vid t.ex. nära anhörigs sjukdom eller vid skada i din bostad, se ovan under Avbeställning. 

*Om du t.ex. snubblar på en sten och skadar foten när du är ute och springer så är det en olycksfallsskada.  Däremot förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada.

  • Olycksfallsförsäkring som gäller under själva arrangemanget samt under resan till och från. Om arrangemanget sker på annan ort än hemorten (inom Sverige) gäller olycksfallsförsäkringen också under vistelse på den orten.

I Startklar Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.   

KÖP AV FÖRSÄKRING

Du kan köpa Startklar och Startklar Plus direkt i vår webbutik och betala med Swish eller kort. Om ni är en grupp kontakta oss så kan vi utfärda försäkringar för hela gruppen.

Försäkringen gäller ett helt år från betaldagen. Det går bra att köpa försäkring vid valfri tidpunkt, även om du redan har anmält dig till ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Obs! Har du anmält dig till ett arrangemang, tecknat försäkring och överlåter eller säljer din plats så följer försäkringen inte med. Startklar och Startklar Plus är personliga försäkringar och kan inte överlåtas.

Obs! Du kan inte köpa försäkring och utnyttja avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk, skadad eller gravid.

LAGTÄVLING

Startklar och Startklar Plus är individuella försäkringar och gäller för dig som har köpt försäkring. Om du t. ex. blir sjuk och inte kan ställa upp får du tillbaka din del av anmälningsavgiften.

OLYCKSFALL

Både Startklar och Startklar Plus innehåller en olycksfallsförsäkring om du skulle bli skadad under själva arrangemanget eller under resan till/från. Ersättning lämnas för t.ex. akutersättning, resekostnader, tandskadekostnader och sjukhusvård.

I Startklar Plus gäller dessutom olycksfallsförsäkringen under årets alla träningstillfällen.

PERSONNUMMER

Du behöver inte uppge ditt personnummer vid köp av Startklar eller Startklar Plus i vår webbutik.

SJUKDOM, SKADA, GRAVIDITET

Både Startklar och Startklar Plus innehåller en avbeställningsförsäkring som kan ge dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du skulle bli akut sjuk, skadad p.g.a olycksfall eller gravid.

Läkarintyg krävs för att få ersättning.

SJÄLVRISK

Startklar och Startklar Plus har ingen självrisk.

SKADEANMÄLAN

Skadeanmälan gör du till försäkringsbolaget Svedea på telefon 0771-160 199.

Om arrangemanget sker t ex under en helg så kan du kontakta Svedea i efterhand. Läkarintyg krävs för att få ersättning både vid avbeställning och olycksfall. Vid skada i bostad krävs intyg som Svedea informerar om.

UTLÄNDSKA DELTAGARE

Startklar och Startklar Plus gäller i Sverige och kan tecknas även av utländska medborgare som anmäler sig till ett motions- eller tävlingsarrangemang i Sverige.

VILLKOR

Startklar och Startklar Plus är både en motionsloppsförsäkring och en tävlingsförsäkring. Här finns Försäkringsvillkoret och här kan du läsa en Villkorssammanfattning.

Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken. Försäkringen Startklar lanserades år 2000.