Startklar Plus

Startklar Plus är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Sverige. Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta. Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Som Plus ingår också en olycksfallsförsäkring varje gång du tränar.

Startklar Plus kostar 275 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till.

Ny försäkringsgivare fr.o.m. 1 juli 2018 är Svedea.


Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken.